Termín konania súťaže 24. - 25. jún 2023.

The date of the competition June 24th - 25th 2023 


GENERÁLNY PARTNER / GENERAL PARTNER