Súťaž sa prekladá, nový termín konania 19. - 20. jún 2023.

Pod umeleckou záštitou prof. Mariana Lapšanského.


GENERÁLNY PARTNER / GENERAL PARTNER