Živé vysielanie / Live stream


Zoznam / Play list


Termín konania súťaže 22. - 23. jún 2024.

The date of the competition June 22nd - 23rd 2024 

Prihláška / Application

Uzávierka prihlášok / Application deadline

30. apríl 2024 / April 30th, 2024


GENERÁLNY PARTNER / GENERAL PARTNER