Dear competitors, Dear participants of competition Piano Talents for Europe,

whereas the situation with coronavirus does not allow us to organize the competition at the planned date, we prepared an alternative date. First of all, we care about your health, so if the alternative date will be safe for all participants, the competition will take place from 12. to 13. October 2020.

We will keep you informed about further steps!

Milí súťažiaci, vážení účastníci súťaže Piano Talents for Europe,

keďže situácia s koronavírusom nám neumožňuje súťaž uskutočniť v plánovanom termíne, podarilo sa nám organizačne pripraviť náhradný termín. Záleží nám v prvom rade na Vašom zdraví, preto v prípade, že bude náhradný termín bezpečný pre všetkých účastníkov, súťaž sa uskutoční v dňoch 12. -13. Októbra 2020.

O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať!

Leonard Vajdulák


Pod umeleckou záštitou prof. Mariana Lapšanského.

GENERÁLNY PARTNER 

GENERAL PARTNER