POPLATOK / FEE

POPLATOK / FEE

Milí súťažiaci, štartovné 70 EUR prosíme uhradiť do 31. mája 2024

Dear competitors, they pay the entrance fee 70 EUR by May 31st, 2024 

Bank account:

number: 2911911197/1100

IBAN: SK60 1100 0000 0029 1191 1197

SWIFT: TATRSKBX

Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava

Write your name and category as message for recipient (John Smith I. solo)

Do správy pre prijímateľa uveďte meno súťažiaceho a kategóriu (Janko Mrkvička II. solo)