POROTA 2018

Predseda poroty 

Mária Heinzová, SK

členovia

Michael Berki, SK

Daniel Buranovský, SK

Margaryta Golovko, UA

Peter Pažický, SK

Stefan Wojtas, PL