Súťažiaci / Competitors 2023

Chamber play

Cat.  Name                              City                        Country  

II.      Trio KONKE                  Košice                    Slovakia  

II.      Konke Trio                    Košice                    Slovakia 

II.      Piano trio                       Krakow                  Poland

II.      Piano trio                       Częstochowa        Poland

Solo play

Cat.  Name                           City                     Country

II.     Lukšová Jasmine           Nová Dubnica     Slovakia

II.     Cedzová  Romana         Žilina                    Slovakia  

II.      Cabánek Lukáš             Hliník n. Hronom Slovakia

II.      Zimowska Anna            Kraków                Poland

II.      Belicová Bianca             Bratislava            Slovakia   

 I.      Chmurová Rebeka        Žilina                    Slovakia

 I.      Chmurová Maria            Žilina                    Slovakia

II.      Chmurová Anna             Žilina                    Slovakia

II.      Chmurová Katrína          Žilina                    Slovakia

II.      Sikorska Maja                 Kraków                 Poland

IV.    Žovic Gregor                   Bratislava             Slovakia

IV.    Šprláková Sára                Žilina                     Slovakia

IV.    Herda  Marco                  Topoľčany            Slovakia 

II.      Okhrin Yarema                Lviv                      Ukraine 

III.      Krupa Yeva                      Lviv                      Ukraine

IV.     Danchuk Nadiia               Bratislava            Slovakia  

III.      Prievalský Filip                Banská Bystrica  Slovakia

IV.     Úkrop Filip                       Žilina                   Slovakia

IV.     Lesan Elizabeth               Bratislava            USA      

IV.     Jakubowska  Jagoda      Częstochowa      Poland

III.      Baláková Lucie                Kroměříž             Czech Republic

 II.      Zimowska Anna              Kraków                Poland 


Termín konania súťaže 24. - 25. jún 2023.

The date of the competition June 24th - 25th 2023  

Prihláška / Application

Sólová hra / Solo play

Uzávierka prihlášok / Application deadline

05. máj 2023 / May 05th 2023


2021

Official results / Oficiálne výsledky


PROGRAM SÚŤAŽE

21. jún 2021

15.00 - 20.00 hod.

Hotel Park**** Dolný Kubín

Akustické skúšky

podľa časového rozpisu v rozsahu 15 minút na súťažiaceho

22. jún 2021

7.30 - 8.15 hod.

Hotel Park**** Dolný Kubín

Akreditácia súťažiacich I., II. kategória

08.30 hod.

Súťaž - I. kategória

09.30 hod.

Súťaž - II. kategória

9.30 - 10.15 hod.

Akreditácia súťažiacich III. kategória

10.30 hod.

Súťaž - III. kategória

12.30 - 13.15 hod.

Akreditácia súťažiacich IV. kategória a komorná hra

13.30 hod.

Súťaž - IV. kategória

15.30 hod.

Súťaž - Komorná hra

17.00 hod.

Vyhlásenie výsledkov súťaže, koncert víťazov


Informácie pre súťažiacich:

Miesto súťaže

Hotel Park****

Radlinského 21

Dolný Kubín

GPS: 49.209584, 19.2931384

Parkovanie je v centre mesta spoplatnené.

Akreditácia súťažiacich: v salóniku vedľa recepcie hotela

Súťaž sa uskutoční v Malej kongresovej sále hotela.

Je to priestor pre cca 60 osôb s pódiom 4x6 m, klavír Steinway & sons.

Akustické skúšky budú možné 21. júna 2021 podľa rozpisu 15 minút pre súťažiaceho.

Na rozcvičenie budú v hoteli 3 cvičné miestnosti s klavírom. 

Zázemie pre súťažiacich je vo Veľkej kongresovej sále hotela v blízkosti Malej kongresovej sály hotela.

Videozáznam zo súťaže bude možné zakúpiť v Informačnom stredisku v priestoroch Veľkej kongresovej sály hotela.

Fotografie zo súťaže budú možné objednať a kúpiť v Informačnom stredisku v priestoroch Veľkej kongresovej sály hotela.

kontakty:

Leonard Vajdulák - riaditeľ súťaže tel. +421 905 940 348

Petra Jakubjaková - manažér súťaže tel. +421 910 510 583

2021 

2019

Official results / Oficiálne výsledky


Najnovšie články na našom blogu

Final results of Piano Talents for Europe 2018