Program / Programme

Program / Programme

17. jún 2022

Hotel Park°°°°

17.00 - 21.00 hod.

Malá kongresová sála

Akustické skúšky

podľa časového rozpisu v rozsahu 15 minút na súťažiaceho


18. jún 2022

Hotel Park°°°°

08.00 - 8.30 hod.

Recepcia Hotela Park°°°°

Akreditácia súťažiacich I., II. kategória

09.00 hod.

Malá kongresová sála

Súťaž - I. a II. kategória

09.30 - 10.00 hod.

Akreditácia súťažiacich III. kategória

Recepcia Hotela Park°°°°

10.30 hod.

Malá kongresová sála

Súťaž - III. kategória

12.30 - 13.00 hod.

Akreditácia súťažiacich IV. kategória a komorná hra

13.30 hod.

Malá kongresová sála

Súťaž - IV. kategória

16.00 hod.

Malá kongresová sála

Vyhlásenie výsledkov súťaže, koncert víťazovVložte svoj text