Program / Programme

Program / Programme

24. jún 2023
Hotel Park°°°°

07.30 - 12.30 hod. Kongresová sála

Akustické skúšky podľa časového rozpisu v rozsahu 15 minút na súťažiaceho

od 10.00 hod. Recepcia Hotela Park°°°°

Akreditácia súťažiacich I., II., III. kategória sólo a II. kategória komorná hra

12.30 hod. Kongresová sála

Súťaž - II. kategória Komorná hra

14.15 hod.

Súťaž - I. kategória sólo

14.45 hod.

Súťaž - II. kategória sólo

17.00 hod.

Súťaž - III. kategória sólo

18.30 hod.
Vyhlásenie výsledkov súťaže I., II., III. kategória sólo a II. kategória komorná hra, koncert víťazov

20.00 - 21.30 hod.

Akustické skúšky podľa časového rozpisu v rozsahu 15 minút na súťažiaceho

25. jún 2023

07.30 - 8.45 hod. Kongresová sála

Akustické skúšky podľa časového rozpisu v rozsahu 15 minút na súťažiaceho

od 7.30 hod. Recepcia Hotela Park°°°°

Akreditácia súťažiacich IV. kategória

09.00 hod.

Súťaž - IV. kategória

12.00 hod.

Vyhlásenie výsledkov súťaže IV. kategória sólo, koncert víťazov


June 24, 2023

Hotel Park°°°°

07.30 - 12.30 Congress Hall

Acoustic rehearsals according to the time schedule, 15 minutes per competitor

from 10.00 Reception of Hotel Park°°°°

Accreditation of competitors I., II., III. category of solo play and II. category of chamber play

12:30 Congress Hall

Competition - II. category chamber play

14:15

Competition - I. solo category

14:45

Competition - II. solo category

17.00

Competition - III. solo category

18:30

Announcement of the results of the competition I., II., III. category solo play and II. category of chamber play, concert of the winners of the competition

20:00-21:30

Acoustic rehearsals according to the time schedule, 15 minutes per competitor

June 25, 2023

7:30-8:45 Congress Hall

Acoustic rehearsals according to the time schedule, 15 minutes per competitor

from 7.30 Reception of Hotel Park°°°°

Accreditation of competitors IV. solo category

09.00 Congress Hall

Competition - IV. solo category

12:00

Announcement of the results of the competition IV. solo category, concert of winners of the competition