II. kategória - 2. kolo súťaže

08.05.2018

Poradie súťažiacich

1 Guttenová Katarína Slovakia
2 Hindrikson Liliana Estonia
3 Prievalský Filip Slovakia
4 Ślimak Bartłomiej Poland
5 Urzędowska Anna Poland