Vyžrebovanie poradia / Draw of order ~ 25th of June 2023

25.06.2023

4th category ~ solo / 9:00

1. Lesan Elizabeth
2. Šprláková Sára
3. Úkrop Filip
4. Žovic Gregor
5. Cedzová Romana
6. Herda Marco