Foto do bulletinu Piano Talents for Europe

Dear competitors, please, send us your photo to the bulletin. Deadline March 25th 2019

Prosíme súťažiacich o zaslanie svojho foto do bulletinu súťaže do 25. marca 2019