Foto do bulletinu Piano Talents for Europe

Dear competitors, please, send us your photo to the bulletin. Deadline May 31st 2024

Prosíme súťažiacich o zaslanie svojho foto do bulletinu súťaže do 31. mája 2024