Foto do bulletinu Piano Talents for Europe

Dear competitors, please, send us your photo to the bulletin. Deadline May 30th 2023

Prosíme súťažiacich o zaslanie svojho foto do bulletinu súťaže do 30. mája 2023