PRÍCHOD

PRÍCHOD ARRIVAL

Dear contestants,
in order to compile a schedule of acoustic tests, please send your arrival to Dolné Kubín via the form

Milí súťažiaci,
pre zostavenie rozvrhu akustických skúšok prosíme zaslať Váš príchod do Dolného Kubína cez formulár